Адміністрація

x



Боярчук Алла Іванівна - директор


 •   Дата народження - 21.10.1981.
 • Освіта - повна вища.
 • Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди.
 • Кваліфікація та спеціальність - учитель історії та правознавства.
 • Кваліфікаційна категорія - спеціаліст.


 ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОБОТИ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 1. Закон України "Про освіту".
 2. Закон України "Про загальну середню освіту".
 3. Закон України "Про охорону праці".
 4. Кодекс законів про працю України.
 5. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".
 6. Закон України "Про відпустки".
 7. Закон України "Про оплату праці".
 8. Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" 



Кравченко Ольга Семенівна - застуник директора з навчально-виховної роботи